Política d'accessibilitat

L'empresa CENTRE DE FORMACIO CONTINUA EDUKALIA SL s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, o desenvolupaments finançats des d'Europa. La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc webhttps://e-dukalia.es/, exclòs els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és Parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

Falta de conformitat:
Hi pot haver elements de la pàgina que no siguin operables mitjançant teclat - Requisit número 9.2.1.1 Teclat d'UNE-EN 301549:2020.
L'ordre del focus no té un sentit lògic en la navegació – Requisit 9.2.4.3 Ordre del focus UNE-EN 301549:2020.
Poden existir alguns enllaços la funció o objectiu dels quals no estiguin correctament definits - Requisit número 9.2.4.4 Objectiu dels enllaços d'UNE-EN 301549:2020.
Podrien existir falles puntuals d'edició en alguna pàgina web.
Càrrega desproporcionada: No resulta aplicable.
Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d'accessibilitat. Pot haver-hi continguts de tercers que no estiguin desenvolupats en aquesta Unitat, ni sota el seu control, com arxius ofimàtics de diferents entitats que hagin de publicar-se en aquest lloc.